Torget

Stavern torg er byens markedsplass og leies ut til salgsplasser for produsenter og andre som tilbyr et variert vareutvalg.

Henvendelse om leie e-post: stiftbr4@online.no eller tlf. +47 484 00 793