Om Oss

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg, tidligere Stiftelsen VGS Kvartal 27, ble opprettet av Larvik kommune og foreningen Venner av Gamle Stavern, 25. september 1997. Stiftelsen eier og drifter de historiske bygningene fra 1750-tallet og Stavern torg.

Stiftelsen leier ut lokaler i Barakke 4 og Annekset samt salgsplasser på Stavern torg.

Barakke 4 har for tiden faste leietaker som legekontor, psykologkontor, tannlegekontor og annen helserelatert virksomhet samt prestekontor, kirkestue, blomsterforretning og lokaler for hobbyvirksomhet.

Bystyresalen leies ut til korøvelse, møter og kurs.

Lokaler i Anneksbygget leies ut til keramikkverksted, kunstutstillinger, selskap og sammenkomster, møter og kurs.

Stavern torg er byens markedsplass og leies ut til salgsplasser for produsenter og selgere som tilbyr et variert vareutvalg.

Nærmere orientering om leie finner du under fanene Bystyresalen, Annekset og Torget.

Styremedlemmer 2018 i Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg

Styremedlem
Målfrid Andersen Vogt
Dagny Hill-Jensen
Arvid Staff
Alf Enger
Rune Sørlie

Personlig varamedlem
Ingebjørg Bodsberg Hovland
Thormod Ofrim
Stein Ingebrigtsen
Torill Aagot Halvorsen
Olav Dalen