Bystyresalen

Bystyresalen i Barakke 4 leies ut til korøvelse møter, konferanser og kurs med plass til ca. 60 personer.

Henvendelse om leie til epost: stiftbr4@online.no eller tlf. 484 00 793